Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji informuje iż, od dnia 8 sierpnia 2016 pływalnia przy ul. Wiejskiej 1A będzie otwarta w następujących godzinach:

Poniedziałek od 14.00 do 22.00

Wtorek - Piątek: od 6.00 do 10.00 oraz od 14 do 22

Sobota - Niedziela od 6.00 do 22.00

ZAPRASZAMY!!!

Od poniedziałku do piątku w czasie roku szkolnego od godziny 11:00 do 14:00 pływalnia zajęta dla szkół

 

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza do zapoznania się z wynikami WEEKEND-u Z MINIGOLFEM 2016, który odbył się w dniach 1-3.07.2016 r.

Wyniki do pobrania tutaj.

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku - ratownik / ratowniczka WOPR.

Termin rozpoczęcia pracy: 12.09.2016 r. - umowa na zastępstwo.
Niezbędne wymagania:

  1. ukończone 18 lat,

  2. posiadanie stopnia ratownika wodnego / ratowniczki wodnej,

  3. posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej

 

Termin składania podań wraz z dokumentacją potwierdzającą uprawnienia do 5 września 2016 roku.

Wymagane dokumenty:

1) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.

2) List motywacyjny.

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach do pracy na stanowisku ratownika wodnego

5) Oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) karany (karana) za przestępstwo popełnione umyślnie”.

6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres :


Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Sportowa 6

82-500 Kwidzyn

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.