Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

Informujemy, iż w związku ze zmianą terminu przerwy w dostawie ciepłej wody z miejskiej sieci ciepłowniczej na obszarze całego miasta Kwidzyn w terminie od 2 do 10 września 2020 r. pływalnie przy ul. Wiejskiej łącznie z siłownią i salą squash oraz Słowackiego będą zamknięte. Ponowne otwarcie obiektów nastąpi w dniu 11 września 2020. 

Uprzejmie informujemy, że od 18 czerwca 2020 otwieramy pływalnię przy
ul. Wiejskiej.

W związku z koniecznością dostosowania obiektu do obostrzeń i surowych
procedur sanitarnych zmienią się zasady korzystania z obiektu:

- zasady korzystania z basenu przy ul. Wiejskiej 

- godziny dostępności basenu przy ul. Wiejskiej 

- zasady korzystania ze squasha przy ul. Wiejskiej 

- godziny dostępności squasha przy ul. Wiejskiej 

- zasady korzystania z siłowni przy ul. Wiejskiej 

- godziny dostępności siłowni przy ul. Wiejskiej 

Z A P R A S Z A M Y   D O   K O R Z Y S T A N I A

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACYKwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku - ratownik / ratowniczka WOPR.

Termin rozpoczęcia pracy: 1.07.2020 r. - umowa o pracę.
Niezbędne wymagania:

  • ukończone 18 lat,

  • posiadanie stopnia ratownika wodnego / ratowniczki wodnej,

  • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej


Wymagane dokumenty:

1) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.

2) List motywacyjny.

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach do pracy na stanowisku ratownika wodnego

5) Oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) karany (karana) za przestępstwo popełnione umyślnie”.

6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019, poz.1781) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres :


Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

Kompleks Widowiskowo - Sportowy

ul. Wiejska 1A

82-500 Kwidzyn

 

Dyrektor KCSiR

Janusz Świder


 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.